Saturday, September 28, 2013

Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 7 (2013)

logo-venguon-2013

THÔNG BÁO
V/v Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư
Đại Giới Đàn Huyền Quang
Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Thành Lập Chùa Cổ Lâm
Kính gởiChư tôn Trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni tại Hải ngoại,
Quý Đồng hương, Đồng bào thiện nam tín nữ Phật tử
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch quý Ngài !
Kính thưa quý Phật tử !
Sau khi Đức Phật nhập diệt tại rừng Sala , Chánh pháp của Ngài được gìn giữ và truyền thừa bởi đoàn thể Tăng già mà khởi đầu từ Sơ tổ Ca Diếp; từ đó mạng mạch Phật giáo được truyền bá đi khắp thế giới từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam trải qua hơn hai mươi lăm thế kỷ bởi Chư lịch đại Tổ sư, đem ánh sáng giác ngộ, giải thoát khổ đau đến cho nhân loại , chúng sanh khắp hoàn vũ.
Vai trò và sứ mạng của tập thể Tăng già đối với sự tồn vong của Phật pháp thật vô cùng quan trọng. Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại ở khắp các châu lục, Chư Tăng ni thuộc nhiều Hệ phái, Tông môn, Giáo hội thì việc ngồi lại với nhau trong tinh thần hòa hợp của bản thể Tăng già là hết sức cần thiết. Trưởng tử Như Lai hòa hợp để có một hướng đi, một phương thức duy trì và phát triển Phật pháp thì sự hoằng pháp lợi sanh thuận tiện và dễ dàng hơn, ngược lại, mỗi cá nhân sinh hoạt trong riêng rẽ, dù tài cao đến đâu cũng không thể gánh vác tất cả Phật sự, do vậy cần phải có sự sinh hoạt của Tăng đoàn.
Ngày lễ Hiệp kỵ lịch đại Tổ sư, ngày Chư Tăng Ni ở khắp các Châu lục, không phân biệt Tông môn, Pháp phái, Giáo hội…cùng quy tụ về một nơi để tưởng niệm công hạnh của lịch đại Tổ sư, tuyên đọc lại “Bảy pháp bất thoái” của Phật dạy…đồng thời cũng học hỏi những hạnh nguyện xả thân vì Đạo của quý Ngài, để xây dựng hành trang cho cá nhân và tập thể Tăng đoàn, nói khác đi, làm sao trọn vẹn được hạnh nguyện xuất gia, hạnh nguyện Bồ tát đạo.Vì lẽ đó, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn rất cần thiết cho đoàn thể Tăng già
Trong bảy năm qua, Chư Tăng hải ngoại tổ chức Lễ Hiệp Kỵ cũng chỉ là sự nối tiếp, noi gương việc làm của thầy tổ, của chư vị Tổ sư đã làm trong quá khứ, chứ không phải việc làm sáng tạo nơi hải ngoại
Năm nay Chùa Cổ Lâm hân hạnh được Chư tôn Thiền đức trong ngày Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Về Nguồn lần thứ VI tại Chùa Pháp Hoa, Úc Đại Lợi, trao trọng trách tổ chức Lễ Hiệp Kỵ - Về Nguồn lần thứ VII tại Chùa Cổ Lâm thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ quốc.
Thừa lệnh Tăng sai, Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Chùa Cổ Lâm chúng tôi thông báo, kính mời quý thiện nam tín nữ đồng hương Phật tử và kính cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni hoan hỷ quang lâm về Chùa Cổ Lâm tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ VII và Lễ Kỷ Niệm Ba Mươi Năm thành lập Chùa Cổ Lâm, được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2013. Nhân thắng duyên quý báu chư Trưởng Lão Tăng Già cao hội này, Chùa Cổ Lâm có tổ chứcĐại Giới Đàn Huyền Quang, truyền trao giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Thập Thiện và Bồ Tát Giới cho đàn hậu học nối tiếp ngọn đèn Cháp Pháp của Như Lai.
Để Phật sự trọng đại này được thành tựu viên mãn, chúng con thành tâm thỉnh cầu Chư tôn thiền đức khắp Châu lục từ bi gia tâm hộ niệm và trợ lực cho chúng con, đồng thời chúng tôi kêu gọi quý Phật tử, quý Đồng hương gần xa hoan hỷ phát tâm yểm trợ tinh thần cũng như vật chất để Ban Tổ Chức có đủ điều kiện hoàn thành viên mãn trọng trách này
Sự hiện diện của Chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử trong ba ngày Lễ Hiệp Kỵ là một vinh dự lớn lao cho Ban Tổ Chức đồng thời cũng nói lên tinh thần hòa hợp của Tăng đoàn, trong giới Phật tử không phân biệt tông môn, pháp phái...là hạnh phúc lớn cho toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo.
Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.
Chúc quý Đồng hương Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
TM, Ban Tổ Chức
Trưởng ban
(Ấn ký)
Sa môn Thích Nguyên An
Cung_An_Chuc_Su
Ban_To_Chuc
Chuong_Trinh_Dai_Le
Hình ảnh
Cung An Chức Sự
001-cunganchucsu-vn7
002-cunganchucsu-vn7
003-cunganchucsu-vn7
004-cunganchucsu-vn7
005-cunganchucsu-vn7
006-cunganchucsu-vn7
007-cunganchucsu-vn7
008-cunganchucsu-vn7
009-cunganchucsu-vn7
010-cunganchucsu-vn7
011-cunganchucsu-vn7
012-cunganchucsu-vn7
013-cunganchucsu-vn7
014-cunganchucsu-vn7
015-cunganchucsu-vn7
016-cunganchucsu-vn7
017-cunganchucsu-vn7
018-cunganchucsu-vn7
019-cunganchucsu-vn7
020-cunganchucsu-vn7
021-cunganchucsu-vn7
022-cunganchucsu-vn7
023-cunganchucsu-vn7
024-cunganchucsu-vn7
025-cunganchucsu-vn7
026-cunganchucsu-vn7
027-cunganchucsu-vn7
028-cunganchucsu-vn7
029-cunganchucsu-vn7
030-cunganchucsu-vn7
031-cunganchucsu-vn7
032-cunganchucsu-vn7
033-cunganchucsu-vn7
034-cunganchucsu-vn7
035-cunganchucsu-vn7
036-cunganchucsu-vn7
037-cunganchucsu-vn7
038-cunganchucsu-vn7
039-cunganchucsu-vn7
040-cunganchucsu-vn7
041-cunganchucsu-vn7
042-cunganchucsu-vn7
043-cunganchucsu-vn7
044-cunganchucsu-vn7
045-cunganchucsu-vn7
046-cunganchucsu-vn7
047-cunganchucsu-vn7
048-cunganchucsu-vn7
049-cunganchucsu-vn7
050-cunganchucsu-vn7
051-cunganchucsu-vn7
052-cunganchucsu-vn7
053-cunganchucsu-vn7
054-cunganchucsu-vn7
055-cunganchucsu-vn7Hình ảnh
Hội luận & thuyết giảng
001-hoiluantangni
002-hoiluantangni
003-hoiluantangni
004-hoiluantangni
005-hoiluantangni
006-hoiluantangni
007-hoiluantangni
008-hoiluantangni
009-hoiluantangni
010-hoiluantangni
011-hoiluantangni
012-hoiluantangni
013-hoiluantangni
014-hoiluantangni
015-hoiluantangni
016-hoiluantangni
017-hoiluantangni
018-hoiluantangni
019-hoiluantangni
020-hoiluantangni
021-hoiluantangni
022-hoiluantangni
023-hoiluantangni
024-hoiluantangni
025-hoiluantangni
026-hoiluantangni
027-hoiluantangni
028-hoiluantangni
029-hoiluantangni
030-hoiluantangni
031-hoiluantangni
032-hoiluantangni
033-hoiluantangni
034-hoiluantangni
035-hoiluantangni
036-hoiluantangni
037-hoiluantangni
038-hoiluantangni
039-hoiluantangni
040-hoiluantangni
041-hoiluantangni
042-hoiluantangni
043-hoiluantangni
044-hoiluantangni
045-hoiluantangni
le-hiep-ky-hoi-luan-02-1
le-hiep-ky-hoi-luan-02-2
le-hiep-ky-hoi-luan-02-3
le-hiep-ky-hoi-luan-02-4
le-hiep-ky-hoi-luan-02-5
le-hiep-ky-hoi-luan-02-6
le-hiep-ky-hoi-luan-02-7
le-hiep-ky-hoi-luan-02-8
le-hiep-ky-hoi-luan-02-9
le-hiep-ky-hoi-luan-02-10
le-hiep-ky-hoi-luan-02-11
le-hiep-ky-hoi-luan-02-12
le-hiep-ky-hoi-luan-02-13
le-hiep-ky-hoi-luan-02-14
le-hiep-ky-hoi-luan-02-15
le-hiep-ky-hoi-luan-02-16
le-hiep-ky-hoi-luan-02-17
le-hiep-ky-hoi-luan-02-18
le-hiep-ky-hoi-luan-02-19
le-hiep-ky-hoi-luan-02-20
le-hiep-ky-hoi-luan-02-21
le-hiep-ky-hoi-luan-02-22
le-hiep-ky-hoi-luan-02-23
le-hiep-ky-hoi-luan-02-24
le-hiep-ky-hoi-luan-02-25
le-hiep-ky-hoi-luan-02-26
le-hiep-ky-hoi-luan-02-27
le-hiep-ky-hoi-luan-02-28
le-hiep-ky-hoi-luan-02-29
le-hiep-ky-hoi-luan-02-30
le-hiep-ky-hoi-luan-02-31

Hình ảnh 
Công phu khuya và tụng giới

003-tungbotatgioi
004-tungbotatgioi
005-tungbotatgioi
006-tungbotatgioi
007-tungbotatgioi
008-tungbotatgioi
009-tungbotatgioi
010-tungbotatgioi
011-tungbotatgioi
012-tungbotatgioi
013-tungbotatgioi
014-tungbotatgioi
015-tungbotatgioi
016-tungbotatgioi
017-tungbotatgioi
018-tungbotatgioi
019-tungbotatgioi
020-tungbotatgioi
021-tungbotatgioi
023-tungbotatgioi
024-tungbotatgioi
025-tungbotatgioi
026-tungbotatgioi
027-tungbotatgioi
028-tungbotatgioi
029-tungbotatgioi
030-tungbotatgioi
031-tungbotatgioi
032-tungbotatgioi
033-tungbotatgioi
034-tungbotatgioi
035-tungbotatgioi
036-tungbotatgioi
037-tungbotatgioi
038-tungbotatgioi
039-tungbotatgioi
040-tungbotatgioi
041-tungbotatgioi
042-tungbotatgioi
043-tungbotatgioi
044-tungbotatgioi
045-tungbotatgioi
046-tungbotatgioi
047-tungbotatgioi
048-tungbotatgioi
049-tungbotatgioi
050-tungbotatgioi
051-tungbotatgioi
052-tungbotatgioi
053-tungbotatgioi-1
054-tungbotatgioi-1
055-tungbotatgioi-1
056-tungbotatgioi-1
057-tungbotatgioi-1


Hình ảnh
Lễ Khai Mạc
001-khaimac-vn2013
002-khaimac-vn2013
003-khaimac-vn2013
004-khaimac-vn2013
005-khaimac-vn2013
006-khaimac-vn2013
007-khaimac-vn2013
008-khaimac-vn2013
009-khaimac-vn2013
010-khaimac-vn2013
011-khaimac-vn2013
012-khaimac-vn2013
013-khaimac-vn2013
014-khaimac-vn2013
015-khaimac-vn2013
016-khaimac-vn2013
017-khaimac-vn2013
018-khaimac-vn2013
019-khaimac-vn2013
020-khaimac-vn2013
021-khaimac-vn2013
022-khaimac-vn2013
023-khaimac-vn2013
024-khaimac-vn2013
025-khaimac-vn2013
026-khaimac-vn2013
027-khaimac-vn2013
028-khaimac-vn2013
029-khaimac-vn2013
030-khaimac-vn2013
031-khaimac-vn2013
032-khaimac-vn2013
033-khaimac-vn2013
034-khaimac-vn2013
035-khaimac-vn2013
036-khaimac-vn2013
037-khaimac-vn2013
038-khaimac-vn2013
039-khaimac-vn2013
040-khaimac-vn2013
041-khaimac-vn2013
042-khaimac-vn2013
043-khaimac-vn2013
044-khaimac-vn2013
045-khaimac-vn2013
046-khaimac-vn2013
047-khaimac-vn2013
048-khaimac-vn2013
049-khaimac-vn2013
050-khaimac-vn2013
051-khaimac-vn2013
052-khaimac-vn2013
053-khaimac-vn2013
054-khaimac-vn2013
055-khaimac-vn2013
056-khaimac-vn2013
057-khaimac-vn2013
058-khaimac-vn2013
059-khaimac-vn2013
060-khaimac-vn2013
061-khaimac-vn2013
062-khaimac-vn2013
063-khaimac-vn2013
064-khaimac-vn2013
065-khaimac-vn2013
066-khaimac-vn2013
067-khaimac-vn2013
068-khaimac-vn2013
069-khaimac-vn2013
070-khaimac-vn2013
071-khaimac-vn2013
072-khaimac-vn2013
073-khaimac-vn2013
074-khaimac-vn2013
075-khaimac-vn2013
076-khaimac-vn2013
077-khaimac-vn2013
078-khaimac-vn2013
079-khaimac-vn2013
080-khaimac-vn2013
081-khaimac-vn2013
082-khaimac-vn2013
083-khaimac-vn2013
084-khaimac-vn2013
085-khaimac-vn2013
086-khaimac-vn2013
087-khaimac-vn2013
088-khaimac-vn2013
089-khaimac-vn2013
090-khaimac-vn2013
091-khaimac-vn2013
092-khaimac-vn2013
093-khaimac-vn2013
094-khaimac-vn2013
095-khaimac-vn2013
096-khaimac-vn2013
097-khaimac-vn2013
098-khaimac-vn2013
099-khaimac-vn2013
100-khaimac-vn2013
101-khaimac-vn2013
102-khaimac-vn2013
103-khaimac-vn2013
104-khaimac-vn2013
105-khaimac-vn2013
106-khaimac-vn2013
107-khaimac-vn2013
108-khaimac-vn2013
109-khaimac-vn2013
110-khaimac-vn2013
111-khaimac-vn2013
112-khaimac-vn2013
113-khaimac-vn2013

Hình ảnh
Hội thảo chiều 28-9-2013
001-hoithaongay28
002-hoithaongay28
003-hoithaongay28
004-hoithaongay28
005-hoithaongay28
006-hoithaongay28
007-hoithaongay28
008-hoithaongay28
009-hoithaongay28
010-hoithaongay28
011-hoithaongay28
012-hoithaongay28
014-hoithaongay28
015-hoithaongay28
016-hoithaongay28
017-hoithaongay28
018-hoithaongay28
019-hoithaongay28
020-hoithaongay28
021-hoithaongay28
022-hoithaongay28
023-hoithaongay28
024-hoithaongay28
025-hoithaongay28
027-hoithaongay28
028-hoithaongay28
029-hoithaongay28
030-hoithaongay28
031-hoithaongay28
032-hoithaongay28
033-hoithaongay28
035-hoithaongay28
037-hoithaongay28
038-hoithaongay28
039-hoithaongay28
040-hoithaongay28
041-hoithaongay28
042-hoithaongay28
043-hoithaongay28
044-hoithaongay28
045-hoithaongay28
046-hoithaongay28
047-hoithaongay28
048-hoithaongay28
049-hoithaongay28
050-hoithaongay28
051-hoithaongay28
052-hoithaongay28
053-hoithaongay28
054-hoithaongay28
055-hoithaongay28
056-hoithaongay28
057-hoithaongay28
058-hoithaongay28
059-hoithaongay28
060-hoithaongay28
061-hoithaongay28
062-hoithaongay28
063-hoithaongay28
064-hoithaongay28

Hình ảnh
Đàn Tràng Truyền Bồ Tát Giới
001-gioidanbotat
002-gioidanbotat
003-gioidanbotat
004-gioidanbotat
005-gioidanbotat
006-gioidanbotat
007-gioidanbotat
008-gioidanbotat
009-gioidanbotat
010-gioidanbotat
011-gioidanbotat
012-gioidanbotat
013-gioidanbotat
014-gioidanbotat
015-gioidanbotat
016-gioidanbotat
017-gioidanbotat
018-gioidanbotat
019-gioidanbotat
020-gioidanbotat
021-gioidanbotat
022-gioidanbotat
023-gioidanbotat
024-gioidanbotat
025-gioidanbotat
026-gioidanbotat
027-gioidanbotat